Home Tags Money

Tag: Money

ಕರ್ಪುರವನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡದಂತೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೇ ದುಡ್ಡು

ದುಡ್ಡೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತ ಗಾದೆ ಮಾತೇ ಇದೆ. ದುಡ್ಡಿದ್ಸವನಿಗೆ ಇರುವ ಬೆಲೆ ಬಡವನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ...

ಹಾಲಿನಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀರ!

ಹಾಲು ಪವಿತ್ರವಾದುದು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ. ಹಾಲು ಅಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ದತೆ , ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮಗೆ...
ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ