Home Tags Milk

Tag: Milk

ಹಾಲಿನಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀರ!

ಹಾಲು ಪವಿತ್ರವಾದುದು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ. ಹಾಲು ಅಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ದತೆ , ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮಗೆ...

ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ?

ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ. ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹಿ. ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಡುಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳದು ಬಡತನದ ಕಷ್ಟ,ಬೇಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿದವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೀನರ,...
ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ