Home Tags Astrology

Tag: Astrology

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ !

ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ? ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರತಿ ದಿನ ದುಡಿದರೂ ದುಡ್ಡು ಕೈಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ . ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಮುಖ...

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ದಿಯಾಗುತ್ತೆ !

ಪುರಾತನ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾವು ವಾಸ್ತು,ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೂ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ,ಶುಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ...