ಚಿನ್ನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ರ’ಕ್ತವನ್ನು ಹೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ.

0
18809

ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಏನು, ಕೆಲವು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು% ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಸರಪಳಿ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ 1.5 ಗ್ರಾಂ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಆಭರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ 8 ಗ್ರಾಂ. 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಸರಪಣಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು 1.5 ಗ್ರಾಂ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು 6.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, 6.5 ಚಿನ್ನ + 1.5 ತಾಮ್ರವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು 1.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಂದು ತೋರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ 6.5 ಚಿನ್ನ + 1.5 ತಾಮ್ರ (ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ) + ನಷ್ಟ ತಾಮ್ರ 1.5 = 9.5 ಗ್ರಾಂ. ಆದ್ದರಿಂದ 1 ಸಾರ್ವಭೌಮ ಆಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 6.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 3 ಗ್ರಾಂ ತಾಮ್ರವನ್ನೂ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು 1 ಸಾರ್ವಭೌಮ 8 ಗ್ರಾಂ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ 9.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಂತೆ ಬಡವರ ರ’ಕ್ತವನ್ನು ಹೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ಹೊಸ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಹಲವಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದರು? ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಲು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಜವೋ ಅಥವಾ ಇಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟು? ಸಾರ್ವಭೌಮ 3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 4760/- 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 38,080/- 1 ಗ್ರಾಂ ತಾಮ್ರ – ರೂ. 4.80, 1.5 ಗ್ರಾಂ ತಾಮ್ರ – ರೂ. 7.20 ಅಥವಾ ರೂ. 7/- 6.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ – 30940/- 6.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ + 1.5 ಗ್ರಾಂ ತಾಮ್ರ – ರೂ. 30940 + ರೂ. 7.20 = 30947.2/-

ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 1 – ರೂ. 38080 – 30940 ಲಾಭ = ರೂ. 7140 ತ್ಯಾಜ್ಯ 1.5 ಗ್ರಾಂ = ರೂ. 7140/-, 1 ಸಾರ್ವಭೌಮ 14280 ಗೆ ಒಟ್ಟು ಲಾಭ. ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಎಂದರೇನು? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಜನರು ಈ ಅರಿವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಮರೆಯದೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ, ಹಾಗೆಯೇ ಮರೆಯದೆ ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಡೆಯಿರಿ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here