ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು..? ಈತನ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನೇ.

0
518

ದೇವರು ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇಳಿದ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ಎನ್ನುವುದು ನಂಬಿಕೆ, ದೇವರು ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ, ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ತಂದುಕೊಡುವ ಭಾವ, ಅಂತಹ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ನಾವು ಪರರಿಗೆ ಕೇಡು ಬಗೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಸಹ ಮಾಡಬಾರದು.

ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಸಲಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ಮೆಚ್ಚಿ ವರ ನೀಡುವಂತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಲು ಹೊರಟರೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವುದು ಖಚಿತ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕರುಣೆ, ದಯೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೇಡು ಬಯಸುವ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ದೇವರು ಎಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಘಾಸಿ ಮಾಡಬಾರದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದೇ ಆಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಬಾರದು, ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಂತೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ.

ವಾಸ್ತವಿಕತೆ : ಒಳ್ಳೆತನ ಇರುವ ಕಡೆ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂತೋಷ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ತಮಗೆ ಸಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ, ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷ, ತಮ್ಮ ನಿವೇದನೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲವೇ ? ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದೇ ಕ್ಷೇಮ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here