Home Tags Morning

Tag: Morning

ಬೇಗ ಏಳಬೇಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ನೋಡಿ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇಗ ಎದ್ದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಡಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು,ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು, ಓದಬೇಕು ಹೀಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ...
ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ