Home Tags Milkbank

Tag: Milkbank

ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಮಗು ಸಾವು, ತಾಯಿಯಿಂದ ಎದೆ ಹಾಲು ದಾನ

ತಾಯ್ತನ ಅನ್ನುವುದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಘಟ್ಟ.ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣೂ ತಾನು ತಾಯಿಯಾಗಬೇಕು, ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಆಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ.ಆದರೆ ವಿಧಿ ಆಟ ಬೇರೇ ಇರುತ್ತದೆ.ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿ ಕೊನೆಯ ತನಕ...