Home Tags ಜೀರಿಗೆ

Tag: ಜೀರಿಗೆ

ಅರಿಶಿನ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ಜೀರಿಗೆಯ ಇನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ...

ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜೀರಿಗೆ ಯು ಮನೆ ಮದ್ದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪದಾರ್ಥ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಕಾರಣ ಜೀರಿಗೆ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜೀರಿಗೆ...