ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದ ವ್ರತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುತ್ತೀರಿ!

0
3687

ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹಾಗು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸೋಮವಾರವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಶಿವನ ವಾರವಾದ ಸೋಮವಾರದಂದು ನಡೆಸುವ ವ್ರತ ಹಾಗು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಈ ವ್ರತದ ಅಲೌಕಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈ ದಿನವನ್ನು ಸೋಮ ವ್ರತ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಶಿವನಿಗೆ ಸೊಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಬೇಕು.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು : 16 ವಾರಗಳ ವ್ರತವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಅಲೌಕಿಕ ಕಥೆ : ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದಾಳದ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು ಆದರೆ ಶಿವ ಆಟವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ನಾನುಯಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಶಿವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಪಾರ್ವತಿ ಕೋಪಗೊಂಡಳು, ಆಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಪಾರ್ವತಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಂದನು ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಸಹ ಶಿವ ಗೆದ್ದನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಕೋಪ ಗೊಂಡ ಪಾರ್ವತಿ ಕುಷ್ಠ ರೋಗ ಬರಲಿ ಎಂದು ಶಪಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಶಿವನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು, ಆಗ ಸೋಮ ವ್ರತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶಿವ ಹೇಳಿದನು ನಂತರ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಆವನ ರೋಗ ಗುಣವಾಯಿತು, ಅಂದಿನಿಂದ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ದಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here